مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محسن
نام خانوادگی:جوادی
پست الکترونیک:javadi@tpf-iau.ir
نخصص ها:کلام ، فلسفه

زندگی نامه

محسن جوادی در سال 1342هجری شمسی در شهرستان ابهر به دنیا آمد، او در سال 1360هجری شمسی وارد حوزه علمیه قم شد و دروس حوزه را فرا گرفت، در کنار دروس متداول حوزه در دانشگاه تربیت مدرس تهران رشته فلسفه را پیگیری کرد و در سال 1378 هجری شمسی موفق به اخذ مدرک دکترا در این رشته شد، وی هم اکنون ریاست دانشگاه تربیت مدرس قم را بر عهده دارد و به کار تحقیق، تدریس و تألیف نیز مشغول است.