برهان جهان شناختی
53 بازدید
محل نشر: دانشکده ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه اصفهان) شماره 34 و 35
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
برهان جهان‏شناختى مفهومى عام است و تقریرهاى مختلفى از برهان وجود خدا را در برمى‏گیرد.ویژگى مشترک تقریرهاى برهان جهان‏شناختى پسینى بودن و استناد به یکى از جنبه‏هاى آشکار و متعارف تجربه بشرى است.این مقاله به بررسى تقریرهاى مهم این برهان در طول تاریخ اندیشه مى‏پردازد.برهان‏هاى حرکت، علیت و امکان آکویناس که سه راه اول از پنج راه معروف وى به شمار مى‏روند، برهان کلامى که متکلمان مسلمان مطرح کرده‏اند، برهان لایب نیتز و کلارک و بالاخره برهان سینوى در این مقاله بررسى شده‏اند.مؤلف در این مقاله ضمن نقد تقریرهاى پیش‏گفته از برهان جهان‏شناختى بر اصالت و اعتبار برهان سینوى تأکید مى‏ورزد. واژه‏هاى کلیدى برهان جهان‏شناختى، پنج راه آکویناس، برهان کلامى، برهان لایب نیتز و کلارک و برهان سینوى.